englishnederlands

Welkom

Welkom op de website van Ten Hoopen Jonker Fresco advocaten (hierna: HJF advocaten). HJF advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd te Voorburg en Rotterdam en richt zich hoofdzakelijk op de zakelijke markt. Persoonlijk, direct en informeel contact tegen een redelijk tarief vormt voor ons het uitgangspunt bij de dienstverlening aan onze cliënten. In het kader van haar dienstverlening houdt HJF advocaten zich bezig met juridische dienstverlening in de meest ruime zin van het woord. Daarnaast beschikken nagenoeg al onze advocaten en juridisch medewerkers over één of meerdere specialismen.

Speerpunten van onze praktijk worden gevormd door het intellectuele eigendomsrecht (kwekersrecht, merkrecht, auteursrecht), het insolventierecht (incassozaken en faillissementen) en het ondernemingsrecht. Ook het arbeidsrecht, bouw- en vastgoedrecht, bestuursrecht en belastingrecht behoren tot ons gespecialiseerde dienstenpakket. Daarnaast adviseren wij ook particuliere cliënten. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan personen-, familie- en erfrecht, huurrecht en wonen, arbeidsgeschillen en (letsel)schade.
 
Op deze website vindt u informatie over ons kantoor, leest u meer over bovengenoemde en andere rechtsgebieden waarop wij actief zijn en treft u verder een nadere introductie van de medewerkers van ons kantoor. Aan de vormgeving en inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten.

Actueel

Samenwerkingen en lidmaatschappen