Kantoorinformatie

HJF Advocaten is een besloten vennootschap. Met betrekking tot al onze werkzaamheden/verrichtingen/adviezen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behalve indien en voorzover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering te Rotterdam en heeft een hoofdlimiet van € 5.000.000,00 per aanspraak en van € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar.  Op al onze verrichtingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die u op onze website kunt raadplegen. Daarin is tevens opgenomen dat wij een interne klachtenregeling kennen, één voor de advocatuur (klik hier), en één voor insolventies (klik hier). De klachtenregelingen liggen ook ter inzage op het kantoor van HJF Advocaten en beschrijven de interne klachtenprocedure. Deze procedure bepaalt o.a. dat klachten kunnen worden ingediend bij en voorgelegd aan de interne klachtenfunctionaris van HJF Advocaten. HJF Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Klik hier voor onze privacy verklaring.

 

HJF Advocaten B.V.

Bezoekadres Voorburg: Westeinde 58-D 2275 AG  Voorburg

Bezoekadres Rotterdam: Straatweg 26 3051 BE Rotterdam

Correspondentieadres: Postbus 50 2270 AB  Voorburg

KvK-nr.: 27277799

BTW-nr.: NL814411745B02