Tarieven

Wij hanteren, behoudens afwijkende afspraken, de navolgende tarieven, waarbij wordt aangetekend dat de concrete tarieven afhankelijk zijn van aard en omvang van de zaak, de vereiste spoed en de specifieke deskundigheid en/of specialisatie van degene die de werkzaamheden verricht. Alle bedragen zijn uurbedragen, exclusief B.T.W. en 5% opslag kantoorkosten. Daarnaast belasten wij de voor u aan derden te betalen bedragen (bijv. griffierechten, deurwaarderskosten) uiteraard aan u door.

 

Senior advocaat medewerkers €235,00

Advocaat medewerkers €220,00

Advocaat stagiaires v.a. €165,00

Juridisch medewerkers v.a. €160,00

 

Intellectuele eigendommen, kwekersrecht, merkrecht

Bovendien hanteren wij voor werkzaamheden op het terrein van intellectuele eigendom, zoals het indienen en begeleiden van aanvragen en inschrijvingen van merken- en kwekersrechten, aparte tariefstructuren.

Ook voor werkzaamheden ten behoeve van het incasseren van een geldvordering welke niet door de debiteur wordt betwist, hanteren wij aparte tarieven. Die tarieven worden u op verzoek toegezonden.