Franchise

5 april 2022

Artikel franchise in vakblad Contracteren

Franchise

HJF Advocaten

Onze kantoorgenoot Jan-Willem Kolenbrander heeft voor het juridische vakblad ‘Contracteren’ een artikel geschreven over het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. In het artikel bespreekt Jan-Willem de laatste rechtspraak en ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de toepasselijkheid van de Wet franchise. Het volledige artikel is via Boom Juridisch te raadplegen via onderstaande link.

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/contracteren/2022/1/Contr_1566-0893_2022_024_001_006

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover