Intellectueel eigendom

14 augustus 2019

Belangrijke wijziging in Amerika in de wijze van bescherming van plantenrassen

Vorig jaar op 20 december is in Amerika de zogenaamde Farm Bill 2018 aangenomen, zeg maar de Amerikaanse versie van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Naast een groot aantal wijzigingen op federaal niveau, heeft de Farm Bill er ook toe geleid dat de Amerikaanse Plant Variety Protection Act (PVPA) is gewijzigd. Een belangrijk gevolg daarvan is weer dat daarmee ook vegetatief (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen onder deze Act door middel van kwekersrecht in Amerika kunnen worden beschermd. Voordat de Farm Bill werd aangenomen, was die bescherming onder deze Act alleen weggelegd voor geslachtelijk vermeerderde gewassen.   

Belangrijk voordeel
Met de wijziging van de PVPA ontstaan er dus voor rassen van vegetatief (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen nieuwe beschermingsmogelijkheden in Amerika die te vergelijken zijn met de kwekersrechtelijke mogelijkheden die we in Nederland, de Europese Unie en (nagenoeg) alle andere landen in Europa kennen. Een belangrijk voordeel van de PVPA is, dat in het kader van deze wet in Amerika de ‘gewone’ nieuwheidsregels zullen gaan gelden. Dat betekent dus dat een ras (van een vegetatief (ongeslachtelijke) vermeerderd gewas) in Amerika binnen één jaar na eerste verkoop in Amerika voor kwekersecht moet worden aangevraagd, of pas binnen vier jaar (of binnen zes jaar voor bomen, wijnstokken, et cetera) na eerste verkoop van het ras buiten Amerika, mits er geen verkoop binnen Amerika zelf heeft plaatsgevonden.

Belangrijk verschil
Voordat de PVPA werd aangepast, werden rassen van (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen nagenoeg altijd via een zogenaamde US Plant Patent beschermd, en gold in dat kader dat een ras voor de aanvraag in Amerika niet langer dan één jaar mocht zijn verkocht, ongeacht waar die verkoop had plaatsgevonden. Veredelaars van nieuwe plantenrassen hebben nu dus iets langer de tijd om te kunnen beslissen of ze ook een kwekersrecht in Amerika willen aanvragen.

Een ander belangrijk verschil tussen de bescherming ingevolge de PVPA en een US Plant Patent is dat de PVPA bescherming elk jaar in stand moet worden gehouden door betaling van een jaarcijns: bij een US Plant Patent is dat niet nodig.

Drie soorten bescherming
Met de wijziging van de PVPA zijn er in Amerika straks drie soorten van intellectuele eigendomsbescherming, die veredelaars van nieuwe plantenrassen kunnen verkrijgen:

  • Bescherming via de PVPA, uit te geven door de Plant Variety Protection Office (PVPO). De wijzigingen van de PVPA moeten uiterlijk binnen 1 jaar na het aannemen van de Farm Bill zijn doorgevoerd. Het is de verwachting dat het uiterlijk pas op 20 december 2019 mogelijk zal zijn om voor rassen van (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen een aanvraag tot verlening van kwekersrecht bij het PVPO in te dienen
  • Bescherming via een US Plant Patent, uit te geven door het Patent & Trademark Office (PTO)
  • Bescherming door middel van een Utility Patent, vaak gebruikt voor genen, gen-constructies, werkwijzen, onderdelen van planten, et cetera (ook uit te geven door het PTO).

Heeft u vragen over één van de bovenstaande soorten van bescherming, of wilt u een kwekersrecht aanvragen in Amerika, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover