Kwekersrecht

8 oktober 2021

EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Kwekersrecht

Marc van der Ven

Het Europees Parlement heeft op 13 september 2021 met overgrote meerderheid ingestemd met de verlenging van het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten (w.o. azalea en hortensia).

EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Het Europees Parlement heeft op 13 september 2021 met overgrote meerderheid ingestemd met de verlenging van het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten (w.o. azalea en hortensia). De maximale beschermingsduur voor rassen van deze gewassen gaat van 25 naar 30 jaar. Daarmee krijgen kwekers van die rassen vijf jaar langer de tijd om hun investeringen in nieuwe en waardevolle plantenrassen terug te verdienen.

Voor bomen en wijnstokken gold die maximale beschermingsduur van 30 jaar in heel veel landen al   langer, en ook het Europees kwekersrecht kende die langere bescherming voor bomen en wijnstokken al vanaf de inwerkingtreding van de Verordening in 1995. In Nederland kwamen in 2007 vervolgens ook nieuwe bloembol-rassen in aanmerking voor die langere beschermingsduur van 30 jaar. En nu zal binnenkort dus ook het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit  en houtige sierplanten voor maximaal 30 jaar kunnen gelden.

Het idee achter de langere beschermingsduur is gelegen in het feit, dat het (veel) langer duurt om rassen van deze gewassen te vermeerderen en vermenigvuldigen, en om voldoende uitgangsmateriaal te produceren. Als gevolg daarvan kan (veel) minder snel een goede markpositie worden opgebouwd, en is de tijd, om de investeringen van veredeling en ontwikkeling na verlening van kwekersrecht vervolgens terug te verdienen, eigenlijk te kort. De verlenging tot maximaal 30 jaar zal veredelaars stimuleren om die investeringen toch te blijven doen, en zal hopelijk een verdere impuls geven aan de innovatie in de land- en tuinbouw.

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover