Huurrecht

1 maart 2021

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

In mijn vorige bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de coronajurisprudentie 2020 voor huur van bedrijfsruimte. De eerste uitspraak in 2021 is inmiddels bekend en die liegt er niet om. Het ging om een verzochte huurverlaging van twee ondernemingen/huurders van horecagelegenheden.

De rechter maakt een onderscheid tussen open en een gematigde omzet, en gesloten en helemaal geen omzet. Over de periode dat vanwege de lockdown de ondernemingen geheel gesloten waren wordt een huurkorting verleend van 50% van de huurprijs. Niet alleen dus uitstel van betaling maar volledige kwijtschelding. Over de periode dat de ondernemingen weliswaar open waren en beperkte omzet konden draaien acht de rechtbank vermindering van de huurprijs met 25% gerechtvaardigd.

Een wijziging van de huurovereenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. In deze zaken wordt de pijn dus daadwerkelijk verdeeld tussen verhuurder en huurder. Vermindering van de huurprijs en niet alleen uitstel van betaling, een positieve ontwikkeling mijns inziens.

Ben benieuwd naar de volgende uitspraken dit jaar.


De uitspraak is van 21 januari 2021 van de rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2021:461.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover