Huurrecht

1 maart 2021

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

In mijn vorige bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de coronajurisprudentie 2020 voor huur van bedrijfsruimte. De eerste uitspraak in 2021 is inmiddels bekend en die liegt er niet om. Het ging om een verzochte huurverlaging van twee ondernemingen/huurders van horecagelegenheden.

De rechter maakt een onderscheid tussen open en een gematigde omzet, en gesloten en helemaal geen omzet. Over de periode dat vanwege de lockdown de ondernemingen geheel gesloten waren wordt een huurkorting verleend van 50% van de huurprijs. Niet alleen dus uitstel van betaling maar volledige kwijtschelding. Over de periode dat de ondernemingen weliswaar open waren en beperkte omzet konden draaien acht de rechtbank vermindering van de huurprijs met 25% gerechtvaardigd.

Een wijziging van de huurovereenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. In deze zaken wordt de pijn dus daadwerkelijk verdeeld tussen verhuurder en huurder. Vermindering van de huurprijs en niet alleen uitstel van betaling, een positieve ontwikkeling mijns inziens.

Ben benieuwd naar de volgende uitspraken dit jaar.


De uitspraak is van 21 januari 2021 van de rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2021:461.

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover