Contractrecht

5 maart 2019

It's all in the game

Het Hof Amsterdam deed uitspraak in de zaak over de man die in 2013 naar eigen zeggen per ongeluk op de rode knop drukte bij de Postcode Loterij Miljoenenjacht. De man gaf, door het indrukken van de rode knop, aan dat hij een bod van de bank accepteerde. Direct nadat hij de rode knop had ingedrukt zei hij dat dit per ongeluk was gebeurd. Was hij doorgegaan met het spel, dan had hij € 5.000.000 gewonnen.

De man zoekt in het proces aansluiting bij het overeenkomstenrecht. Hij wilde de deal met de bank niet, zo bleek naar zijn mening uit nagenoeg alle omstandigheden, behalve de ingedrukte knop. De man stelt dat de producent is tekort geschoten in zijn contractuele verplichtingen door hem niet in de gelegenheid te stellen de finale te spelen. Verder was er volgens de man geen sprake van wilsovereenstemming over de beëindiging van het spel. De man had het aanbod van de bank niet aanvaard. Dit heeft hij zowel voor als direct na het indrukken van de rode knop kenbaar gemaakt.

Is het spel juist gespeeld? Zowel de Rechtbank als het Hof Amsterdam menen van wel. De functie van de rode knop en het gevolg van het daarop drukken vloeien voort uit het programmaformat en de man had zich vooraf akkoord en bekend verklaard met het programmaformat. Het is voor de man duidelijk geweest dat hij door het drukken op de rode knop de deal met de bank aanvaardde en de koffer, met inhoud €5.000.000, verkocht. Het argument van de producer was dat de druk op de knop moet worden gezien als een feitelijke handeling binnen het kader van een spel waarin het juist op beheersing van de zenuwen aankomt, dus de druk op de knop is bepalend. Wat de man wilde op dat moment doet er volgens de producer niet toe. Het Hof merkte de keuze van de man om het aanbod van de bank te aanvaarden en niet verder te spelen echter aan als een handeling waaraan juridische gevolgen zijn verbonden. Het indrukken van de rode knop zou alleen bij een 'per ongeluk' niet leiden tot een deal met de bank, bijvoorbeeld wanneer de man zijn evenwicht had verloren en daarbij de rode knop had geraakt. In dit geval was niet per ongeluk, maar onder 'evidente spanning' het aanbod van de bank aanvaard. Wel een rechtshandeling dus volgens het Hof, een juridische kwalificatie die uiteindelijk op hetzelfde resultaat uitkomt.

De man had dus pech, in plaats van € 5.000.000,- verdiende hij € 125.000,- aan de bewuste avond.

Een uitspraak, die relevant kan zijn voor sport- en spelsituaties waarbij zenuwen een grote rol spelen. Per ongeluk, dus 'dan doen we toch net of je het niet gedaan hebt?' Nee, dat zenuwen parten spelen op een moment suprême is part of the game.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover