IE en merkenrecht

4 december 2020

Let op! Nieuwe spookfacturen merkinstanties in omloop

Helaas is het een probleem dat al jaren speelt, de verzending van nepfacturen (spookfacturen) door malafide ondernemingen. Vanwege de openbaarheid van alle merkenregisters, kunnen namen en adressen van merkhouders, alsook alle gegevens van de merken gemakkelijk uit de betreffende online merkenregisters worden gehaald.

Inmiddels is er ook een spookfactuur in omloop, waarbij het echte logo wordt gebruikt van het Bureau van de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Hierin wordt gesuggereerd dat er een betaling moet worden gedaan voor de vernieuwing van een Uniemerk. Mocht u een dergelijke spookfactuur hebben ontvangen, dan adviseren wij u om deze direct weg te gooien en niet te betalen!  

Voor de volledigheid informeren wij u hierbij dat alle correspondentie c.q. betaling van facturen met betrekking tot de aanvraag, registratie en vernieuwing van uw merk, waarbij ons kantoor als gemachtigde is aangesteld, altijd via ons kantoor verloopt. U ontvangt alleen rechtstreeks van ons kantoor rekeningen ten aanzien van uw merk. Mocht u twijfelen over een factuur die u heeft ontvangen met betrekking tot uw merk, neem dan altijd even contact met ons op.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover