IE en merkenrecht

4 december 2020

Let op! Nieuwe spookfacturen merkinstanties in omloop

Helaas is het een probleem dat al jaren speelt, de verzending van nepfacturen (spookfacturen) door malafide ondernemingen. Vanwege de openbaarheid van alle merkenregisters, kunnen namen en adressen van merkhouders, alsook alle gegevens van de merken gemakkelijk uit de betreffende online merkenregisters worden gehaald.

Inmiddels is er ook een spookfactuur in omloop, waarbij het echte logo wordt gebruikt van het Bureau van de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Hierin wordt gesuggereerd dat er een betaling moet worden gedaan voor de vernieuwing van een Uniemerk. Mocht u een dergelijke spookfactuur hebben ontvangen, dan adviseren wij u om deze direct weg te gooien en niet te betalen!  

Voor de volledigheid informeren wij u hierbij dat alle correspondentie c.q. betaling van facturen met betrekking tot de aanvraag, registratie en vernieuwing van uw merk, waarbij ons kantoor als gemachtigde is aangesteld, altijd via ons kantoor verloopt. U ontvangt alleen rechtstreeks van ons kantoor rekeningen ten aanzien van uw merk. Mocht u twijfelen over een factuur die u heeft ontvangen met betrekking tot uw merk, neem dan altijd even contact met ons op.

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover