Arbeidsrecht

22 november 2021

Ontbinding arbeidsovereenkomst van werknemer die weigert een mondkapje te dragen

Arbeidsrecht

Steven Jonker

Bij uitspraak van 5 november 2021 ontbindt de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer die weigert een mondkapje te dragen.

De kwestie in het kort.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verwijtbaar handelen van werknemer. Ondanks waarschuwingen heeft werknemer stelselmatig geweigerd een mondkapje te dragen tijdens de werkzaamheden. Door niet te voldoen aan een redelijk maar ook noodzakelijk verzoek van de werkgever heeft werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld waardoor werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding en de arbeidsovereenkomst per direct wordt ontbonden.

De werknemer is werkzaam bij werkgever als medewerker transportmiddel op de Luchthaven Schiphol. Het bedrijf van werkgever houdt zich bezig met het reinigen van vliegtuigen in opdracht van KLM en Turkish Airlines.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hanteren zowel de luchthaven als de klanten van werkgever een strikte mondkapjesplicht in nagenoeg alle ruimten op de lichthaven en aan boord van de vliegtuigen.

Werknemer blijft ondanks diverse gesprekken en verzoeken weigeren om een mondkapje te draggen. Nadat werknemer is gewaarschuwd over de gevolgen, is hij eerst op non actief gesteld met het staken van betaling van loon. Vervolgens heeft de werkgever een ontbindingsverzoek ingediend.

Het oordeel van de kantonrechter:

  • Een arbeidsovereenkomst kan uitsluitend worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is;
  • Verwijtbaar handelen van de werknemer vormt een redelijke grond;
  • De werkgever is bevoegd redelijke voorschriften te geven en werknemer is vervolgens verplicht zich hieraan te houden;
  • Het onder genoemde omstandigheden verplichten van het dragen van een mondkapje betreft een redelijk voorschrift;
  • Door zich hier niet aan te houden en te weigeren om een mondkapje te dragen, belemmert werknemer de voortgang van het werkproces en handelt werknemer verwijtbaar.
  • Naar de mening van de kanonrechter is zelfs sprake van ernstig verwijtbaar handelen.

In dit geval was sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Uitsluitend het niet dragen van een mondkapje is op zich een redelijke grond voor ontbinding. Omdat de werknemer hardnekkig bleef weigeren om een mondkapje te dragen, wetende wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor de werkgever en collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden en de vergeefse pogingen van de werkgever om met de werknemer tot andere oplossingen te komen (bijv. andere functie) maakt dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Verwijtbaar handelen is voldoende om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Ernstig verwijtbaar handelen heeft tot gevolg dat er ook geen transitievergoeding hoeft te worden uitbetaald. Omdat de werknemer daarmee ook nog eens verwijtbaar werkloos wordt, heeft hij ook geen recht op een WW-uitkering.

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover