Insolventierecht

9 december 2021

Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP

Insolventierecht

Nicole Nottroth

Sinds 1 mei 2021 is er een “Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP” van start gegaan voor mensen die in een problematische schuldensituatie zitten. Alhoewel bekend is dat een groot deel van de Nederlandse samenleving kampt met schulden, vindt die niet altijd de juiste route naar een schuldenvrije toekomst.

Via de Pilot kunnen WSNP-bewindvoerders, waaronder ikzelf, op basis van een toevoeging een verzoekschrift tot toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) bij de rechtbank indienen. De WSNP is een regeling van drie jaar waarin een aantal verplichtingen moet worden nagekomen. Worden alle verplichtingen netjes nagekomen, dan wordt aan het einde van de regeling de schone lei toegekend.

Niet iedereen komt meteen in aanmerking voor een WSNP-traject. Eerst moet onder andere een minnelijk traject zijn doorlopen. Ook is een belangrijke voorwaarde dat de schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de het WSNP-verzoek te goeder trouw zijn ontstaan. 

Wilt u meer informatie voor uzelf of voor iemand anders die in een problematische schuldensituatie zit en weten wat ik voor u kan betekenen, neem dan zeker even contact op.

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover