Intellectueel eigendomsrecht

12 december 2018

Verhoging tarieven merken en modellen in de Benelux

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft onlangs aangekondigd dat de tarieven per januari 2019 zullen worden verhoogd met ongeveer 1,5%. Dit is het gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur van het BBIE die ervoor heeft gekozen om een aantal structuuraanpassingen voor zowel merken als modellen door te voeren.

In de huidige situatie wordt er één en hetzelfde bedrag betaald voor een depot of vernieuwing van een merk voor drie klassen of minder. Vanaf januari 2019 zal er bij een depot of vernieuwing van een merk een bedrag per klasse moeten worden betaald. Dit systeem is in overeenstemming met het tariefstelsel van het Europese merkenbureau (EUIPO).

Verder zijn in de nieuwe structuur ook tarieven opgenomen die gelden voor een zogenoemde nietigverklaring of vervallenverklaring. Zodanige nietig- of vervallenverklaring kon voorheen alleen via de rechter worden gevorderd. Het is nu voor merkhouders en andere belanghebbenden mogelijk om de doorhaling van een merkinschrijving in de Benelux bij het BBIE te vorderen.

Voor een depot van een model is er besloten om het bedrag, die per afbeelding is verschuldigd, af te schaffen. Verder gelden vanaf januari 2019 voor mutaties van modelregistraties dezelfde tarieven als bij merken.

Via deze link treft u de tarieven aan die per 1 januari 2019 zullen gelden voor aanvraag en registratie van merken in de Benelux, inclusief het honorarium van HJF advocaten. De tarieven voor aanvraag en registratie van modellen in de Benelux zijn op aanvraag beschikbaar.    

Mocht u voornemens zijn een merk aan te vragen in de Benelux en wilt u nog profiteren van de huidige (lagere) tarieven, doe dit dan voor 31 december 2018! Uiteraard zijn wij u graag tot dienst voor verdere advisering ten aanzien van de beschikbaarheid van uw merk alsook voor de verdere begeleiding en het beheer van uw merkaanvraag. Wij zien uw opdracht met belangstelling tegemoet!

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover