Intellectueel eigendomsrecht

12 december 2018

Verhoging tarieven merken en modellen in de Benelux

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft onlangs aangekondigd dat de tarieven per januari 2019 zullen worden verhoogd met ongeveer 1,5%. Dit is het gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur van het BBIE die ervoor heeft gekozen om een aantal structuuraanpassingen voor zowel merken als modellen door te voeren.

In de huidige situatie wordt er één en hetzelfde bedrag betaald voor een depot of vernieuwing van een merk voor drie klassen of minder. Vanaf januari 2019 zal er bij een depot of vernieuwing van een merk een bedrag per klasse moeten worden betaald. Dit systeem is in overeenstemming met het tariefstelsel van het Europese merkenbureau (EUIPO).

Verder zijn in de nieuwe structuur ook tarieven opgenomen die gelden voor een zogenoemde nietigverklaring of vervallenverklaring. Zodanige nietig- of vervallenverklaring kon voorheen alleen via de rechter worden gevorderd. Het is nu voor merkhouders en andere belanghebbenden mogelijk om de doorhaling van een merkinschrijving in de Benelux bij het BBIE te vorderen.

Voor een depot van een model is er besloten om het bedrag, die per afbeelding is verschuldigd, af te schaffen. Verder gelden vanaf januari 2019 voor mutaties van modelregistraties dezelfde tarieven als bij merken.

Via deze link treft u de tarieven aan die per 1 januari 2019 zullen gelden voor aanvraag en registratie van merken in de Benelux, inclusief het honorarium van HJF advocaten. De tarieven voor aanvraag en registratie van modellen in de Benelux zijn op aanvraag beschikbaar.    

Mocht u voornemens zijn een merk aan te vragen in de Benelux en wilt u nog profiteren van de huidige (lagere) tarieven, doe dit dan voor 31 december 2018! Uiteraard zijn wij u graag tot dienst voor verdere advisering ten aanzien van de beschikbaarheid van uw merk alsook voor de verdere begeleiding en het beheer van uw merkaanvraag. Wij zien uw opdracht met belangstelling tegemoet!

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover