Insolventierecht

1 februari 2019

Wat als uw afnemer failleert?

Het gebeurt regelmatig: ook in 2018 zijn er in Nederland liefst 3.144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het is een laagterecord sinds 2013. Toen waren het er nog 8.376. Toch raakt het ook in 2018 nog steeds veel personen, denk bijvoorbeeld aan: (1) de ontslagen medewerkers en de bestuurders van het betrokken bedrijf, (2) de klanten ervan, (3) de leveranciers en (4) de financiers.

Deze bijdrage gaat over de leveranciers van het net gefailleerde bedrijf. Zij zitten terecht met vragen, die overigens heel divers kunnen zijn: krijg ik mijn rekeningen nog betaald? Wat nu met de goederen die eerder geleverd zijn maar nog niet betaald werden? Moet ik doorleveren? Moet ik werkzaamheden blijven uitvoeren? Krijg ik betaald voor wat ik nu nog doe voor het gefailleerde bedrijf? Kan ik mij beroepen op een retentierecht of op het recht van reclame? Voor verhuurders gelden weer specifieke regels in de Faillissementswet.


Vorderen bij de curator
Het is handig wanneer de leverancier tevoren, bijvoorbeeld met het toepasselijk verklaren van de juiste leveringsvoorwaarden, goede afspraken heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het voorbehouden van het eigendom op alle goederen tot dat alle rekeningen en eventuele kosten zijn betaald. Dat maakt het makkelijker om goederen die op faillissementsdatum nog aanwezig zijn terug te kunnen vorderen bij de curator. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de geleverde goederen duidelijk als van u afkomstig herkenbaar zijn, en reageer bij een faillissement alert, anders zijn de goederen al opgeruimd of verkocht.


Niet vooruit betaald
Denk ook aan een bepaling dat de overeenkomst eindigt bij het onverhoopt faillissement van de ander. En denk er aan een termijn te stellen aan de curator, en eventueel zekerheid voor de betaling te vragen, wanneer de overeenkomst nog niet is afgerond en de leverancier nog iets moet presteren richting het net gefailleerde bedrijf, en daarbij niet vooruit betaald werd.    

Hierover op voorhand nadenken en de zaken regelen kan de schade bij een eventueel faillissement van de afnemer zeker beperken.


Of een bedrijf of instelling failliet is verklaard kan online worden nagegaan in het handelsregister (via www.kvk.nl) en in het insolventieregister (via www.rechtspraak.nl).

HJF Advocaten beschikt over een team dat regelmatig als curator optreedt in faillissementen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om u bij te staan wanneer uw afnemer failleert, of om u daarop voor te bereiden. Aarzelt u niet om vragen aan ons voor te leggen.

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover