Merkenrecht

8 maart 2019

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor uw Europese kwekers- en merkrechten? (vervolg)

Op 29 maart 2017 is de Britse regering de uittreding uit de Europese Unie gestart (Brexit). Volgens de regels betekent dit, dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk op 30 maart 2019 niet meer tot de Europese Unie zal behoren. Over de gevolgen van de uittreding is de afgelopen maanden zeer uitvoerig onderhandeld, maar er is nog steeds niet duidelijk op welke wijze het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten (wel of geen Brexit-deal). En dus is ook nog steeds niet duidelijk wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor EU kwekersrechten, EU merken en EU modellen (Europese IE-rechten).

Alsnog opnieuw aanvragen
Allerlei kwekers- en merkrechtverlenende instanties hebben de afgelopen weken informatie laten uitgaan over de gevolgen van de Brexit, en dan met name over de gevolgen als er geen Brexit-deal komt. Zo liet de Engelse kwekersrechtverlenende instantie onlangs weten, dat als er geen Brexit-deal komt, alle Europese kwekersrechten, die vóór 29 januari 2019 zijn verleend, na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie toch in het Verenigd Koninkrijk blijven bestaan. De houders van die Europese kwekersrechten hoeven daarvoor niets te doen. Uit deze informatie zou kunnen worden afgeleid, dat alle Europese kwekersrechten, die na 29 januari 2019 zijn verleend of op die datum nog in aanvraag waren, na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie alsnog (opnieuw) in het Verenigd Koninkrijk moeten worden aangevraagd om werking in het Verenigd Koninkrijk te hebben en houden.

 

Geen werking in het VK
Voor Europese merken is het mogelijk nog onduidelijker. Het Europese Merkenbureau stelt zich vooralsnog namelijk op het standpunt dat alle Europese merkrechten hun werking in het Verenigd Koninkrijk na uittreding uit de Europese Unie verliezen. Echter, de Engelse merkrechtverlenende instantie schrijft in een verklaring op haar website, dat zij voor alle tot 29 maart 2019 geregistreerde merken van de Europese Unie vergelijkbare Britse merken zal creëren, die ‘automatisch’ in het register van het Verenigd Koninkrijk zullen worden geregistreerd. Deze vergelijkbare Britse rechten zullen de datums van aanvraag behouden van de oorspronkelijk Europese merken. Voor lopende Europese merkaanvragen, die pas na 29 maart 2019 tot registratie zullen leiden, lijkt te gaan gelden, dat die sowieso geen werking in het Verenigd Koninkrijk zullen hebben. Om alsnog bescherming voor die merken in het Verenigd Koninkrijk te krijgen, zal een nationale aanvraag in het Verenigd Koninkrijk moeten worden gedaan

 

De datum van 29 maart 2019 komt steeds dichterbij. Toch zal nog wel even duren voordat volledig duidelijk is wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor Europese IE-rechten. Dat geldt temeer omdat een Brexit-deal alle hierboven genoemde gevolgen zou kunnen doen veranderen. Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen in de gaten en houden wij u door middel van dit soort nieuwitems op de hoogte. Heeft u vragen, of wilt u voor de zekerheid nu al een kwekersrecht of merknaam aanvragen in het Verenigd Koninkrijk, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover