Jan Bontenbal

Jan Bontenbal

Advocaat

Na een groot aantal jaren directeur van een bouwonderneming geweest te zijn, koos ik op latere leeftijd voor een rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar ik in 2000 afstudeerde. In dat zelfde jaar werd ik als advocaat beëdigd en sindsdien werk ik bij HJF Advocaten. Ik ben actief in het bouwrecht, ondernemersrecht en insolventierecht. Door de langdurige praktische kennis en ervaring in de bouw spreek je de taal van de ondernemers in de bouw, maar begrijp je aan de andere kant de bouwkundige problemen bij de opdrachtgever.

 

Zoals de aannemer garant dient te staan voor de door hem geleverde producten of diensten, zo mag u als opdrachtgever / relatie ook HJF beoordelen op de door hen te verrichten adviezen en / of te leveren diensten.