Jan-Willem Kolenbrander

Advocaat-partner

In 2003 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op Civiel Recht met een focus op Burgerlijk Procesrecht. Mijn eerste baan was bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar ben ik in contact gekomen met het contractenrecht en zakelijke samenwerkingsvormen zoals distributie, franchise en agentuur. Het was de start van een fascinatie die mij niet meer heeft losgelaten, want in 2008 ben ik advocaat geworden en heb ik mij verder verdiept in commerciële contracten, met name franchiseovereenkomsten, distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Allereerst vijf jaar bij een advocatenkantoor in Rotterdam en vervolgens ruim negen jaar bij een advocatenkantoor in Leiden. Sinds 2022 ben ik als advocaat-partner verbonden aan HJF Advocaten in Voorburg.

In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met commerciële contracten, zoals inkoop-, verkoop- en leveringsovereenkomsten, algemene voorwaarden, distributie- en agentuurovereenkomsten. Mijn praktijk kent daarbij een grote focus op de franchiseovereenkomst en alles wat daarbij komt kijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen, aanpassen en beoordelen van franchiseovereenkomsten, het adviseren omtrent de Wet franchise, ondeugdelijke prognoses, (post)contractuele non-concurrentiebedingen, het beëindigen van de samenwerking, et cetera. Daarnaast is conflicthantering een vast onderdeel van mijn dagelijkse praktijk, waarbij een gang naar de rechter of arbiter ten behoeve van de cliënt niet wordt geschuwd als dat nodig is. Dat alles doe ik zowel voor franchisenemers, verenigingen van franchisenemers, alsmede voor (nationale en internationale) franchisegevers. Met enige regelmaat publiceer ik artikelen en blogs en verzorg ik tevens cursussen, webinars en podcasts.

In mijn vrije tijd geniet ik van hardlopen, muziek luisteren en van het samenzijn met mijn gezin.

Rechtsgebieden

Rechtsgebiedenregister

Jan-Willem Kolenbrander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de navolgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht
  • Ondernemingsrecht - Agentuur en distributie
  • Verbintenissenrecht - Agentuur en distributie

Laatste nieuws

Franchise

Geen beroep op standstill-periode voor overeenkomsten van voor 1 januari 2021

In de Wet franchise is geregeld dat een kandidaat-franchisenemer ten minste vier weken de tijd moet krijgen om de van de franchisegever verkregen informatie te kunnen beoordelen. Tijdens deze zogenoemde standstill-periode mag de franchisegever geen franchiseovereenkomst sluiten met de kandidaat. Maar vanaf wanneer is de standstill-periode een wettelijke verplichting geworden voor franchisegevers?

29 augustus 2022

Meer hierover

Franchise

De eerste klap is niet altijd een daalder waard

Komt de franchisenemer of de franchisegever zijn verplichtingen uit hoofde van de franchiseovereenkomst niet na dan schiet deze partij tekort. De andere partij kan dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. Is de franchisenemer of franchisegever echter van mening dat die ontbinding onterecht is dan kan hij zelf tot ontbinding van de franchiseovereenkomst overgaan. Achteraf zal dan bepaald moeten worden welke ontbinding van de overeenkomst rechtsgeldig is en dan blijkt dat de eerste klap niet altijd een daalder waard is.

22 augustus 2022

Meer hierover

Franchise

Google Bedrijfsprofiel valt bij overname niet automatisch onder goodwill

Online zichtbaarheid is voor de meeste ondernemers van groot belang. Veel ondernemers maken daarom gebruik van tools om via het internet hun onderneming aan te kunnen prijzen en de vindbaarheid te vergroten. Bij de verkoop van de onderneming is het van belang om duidelijke afspraken te maken over het (verdere) gebruik van dergelijke tools. Zoals in het geval van een koper van een restaurant die meende dat hij vanwege de aanschaf van de goodwill ook rechthebbende was geworden op het Google-bedrijfsprofiel van het betreffende restaurant. Maar valt een Google-bedrijfsprofiel wel onder de overgedragen goodwill?

8 augustus 2022

Meer hierover