Pieter ten Hoopen

Adviseur

"advocatus est" (hij/zij die erbij geroepen is)

Een advocaat roep je er alleen bij, als je vertrouwen hebt in hem of haar - daar draait alles om.

Mensen leven in meervoud, vastgeplakt aan een web van data, recht en regels. Werknemer of ondernemer, dokter of patiënt, vader of zoon, man of vrouw, kind of volwassene, Individu of collectief, bestuurder of aandeelhouder, dood of levend, ingezetene of vluchteling, belastingbetaler of belastinginspecteur, automobilist of voetganger, dronkelap of geheelonthouder, burger of ambtenaar, et cetera.

Talloze rollen spelen we, vele ballen houden we in de lucht.

Vele tegengestelde belangen moeten worden verzoend, vele conflicten moeten worden opgelost, veel strijd moet worden geleverd, veel zwakken moeten worden beschermd.

Hij die erbij geroepen wordt (vaak de advocaat) werkt daaraan met hart en ziel, praktisch, oplossingsgericht, wars van zelffelicitatie en opsmuk, altijd gericht op het belang van de cliënt. Dat was al zo in de Romeinse tijd, dat is nu nog zo en dat zal zeker zo blijven.

HJF Advocaten, dat ik ongeveer 25 jaar geleden mocht helpen oprichten, staat daarvoor!

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover