Pieter ten Hoopen

Adviseur

"advocatus est" (hij/zij die erbij geroepen is)

Een advocaat roep je er alleen bij, als je vertrouwen hebt in hem of haar - daar draait alles om.

Mensen leven in meervoud, vastgeplakt aan een web van data, recht en regels. Werknemer of ondernemer, dokter of patiënt, vader of zoon, man of vrouw, kind of volwassene, Individu of collectief, bestuurder of aandeelhouder, dood of levend, ingezetene of vluchteling, belastingbetaler of belastinginspecteur, automobilist of voetganger, dronkelap of geheelonthouder, burger of ambtenaar, et cetera.

Talloze rollen spelen we, vele ballen houden we in de lucht.

Vele tegengestelde belangen moeten worden verzoend, vele conflicten moeten worden opgelost, veel strijd moet worden geleverd, veel zwakken moeten worden beschermd.

Hij die erbij geroepen wordt (vaak de advocaat) werkt daaraan met hart en ziel, praktisch, oplossingsgericht, wars van zelffelicitatie en opsmuk, altijd gericht op het belang van de cliënt. Dat was al zo in de Romeinse tijd, dat is nu nog zo en dat zal zeker zo blijven.

HJF Advocaten, dat ik ongeveer 25 jaar geleden mocht helpen oprichten, staat daarvoor!

Laatste nieuws

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingegaan. Het doel van deze wet is om knelpunten bij de franchisesamenwerking tegen te gaan. Eén van de gevolgen van de introductie van de Wet franchise is dat een franchisegever drempelwaarden moet opnemen in de franchiseovereenkomst. Maar wat als de franchisenemers niet akkoord gaan met de drempelwaarden die de franchisegever voorstelt?

27 juni 2022

Meer hierover

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

In een franchiseovereenkomst staat doorgaans een contractueel boetebeding. Dat beding bepaalt dat een geldboete verschuldigd is op het moment dat afspraken in de franchiseovereenkomst niet worden nagekomen. De schuldenaar kan dan wel aan de rechter vragen om deze contractuele geldboete te matigen, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, zoals blijkt uit een recente kwestie.

7 juni 2022

Meer hierover

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur - Excelsior Rotterdam

Als Betaald Voetbal Organisatie heeft u te maken met andere bedrijfsstructuren dan een normale onderneming. Hoe zorgt u voor een goede juridische structuur binnen de organisatie? En wat is daarbij belangrijk? Daan Bovenberg, algemeen directeur van Excelsior Rotterdam, vertelt zijn ervaring. 

27 mei 2022

Meer hierover