Door onnodig uitlokken faillissement geen nihilstelling kinderalimentatie

07-11-2017
|

Een verzoek om nihilstelling van alimentatie door een alimentatieplichtige die failliet is verklaard wordt in beginsel toegewezen, omdat ervan wordt uitgegaan dat hij niet over draagkracht beschikt om alimentatie te voldoen. Dit kan anders zijn als de alimentatieplichtige onnodig zijn eigen faillissement heeft uitgelokt. 

In een zaak bij het hof Arnhem-Leeuwarden komt dit aan de orde. De man is in staat van faillissement verklaard en verzoekt om nihilstelling van de door hem te betalen kinderalimentatie, aangezien hij niet meer over draagkracht beschikt.

Het hof sluit aan bij de overwegingen van de rechtbank over het bestaan van een noodzaak het faillissement aan te vragen. In aanvulling daarop overweegt het hof onder meer dat de man voor twee schulden betalingsregelingen had getroffen, maar voor een derde schuld – zijn alimentatieschuld – had verzuimd een betalingsregeling te treffen. De man erkent dat de eerste twee schulden geen redenen waren om zijn faillissement aan te vragen en dat het loonbeslag met betrekking tot de alimentatieschuld de reden is geweest om dit te doen.

Het hof oordeelt dat de man het ten onrechte heeft laten aankomen op de aanvraag van een faillissement en dat zijn verzoek om de alimentatie op nihil te stellen dient te worden afgewezen. 

Lees hier  de uitspraak van 5 oktober 2017 (publicatie 25 oktober 2017).https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:8717

HJF Advocaten, Maartje Haasjes