Wat zijn de gevolgen van Brexit voor uw Europese kwekers- en merkrechten?

22-11-2017
|

Op 29 maart 2017 is de Britse regering de uittreding uit de Europese Unie gestart (Brexit). Volgens de regels betekent dit, dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk op 30 maart 2019 niet meer tot de Europese Unie zal behoren. Over de gevolgen van de uittreding zal de komende tijd worden onderhandeld en zullen er afspraken moeten worden gemaakt. Duizenden regels en wetten zullen moeten worden aangepast. Mede daarom is de verwachting dat die onderhandelingen minstens 2 jaar zullen duren.

 

De vraag is ook wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor EU kwekersrechten, EU merken en EU modellen (IE-rechten), die voor 29 maart 2017 al zijn aangevraagd en/of geregistreerd. Direct na de aankondiging van de Britse regering om uit de Europese Unie stappen, werd al gesproken over een overgangsregel. In het kader daarvan zou een termijn moeten worden bepaald, waarbinnen de houders van Europese IE-rechten in staat worden gesteld om een nationaal recht in het Verenigd Koninkrijk aan te vragen, zulks met behoud van de registratiedatum van het Europese IE-recht. Die overgangsregel is er nog niet.

 

Zeer onlangs heeft de Europese Commissie een zogenaamde ‘position paper on Intellectual property’ opgesteld. Daarin wordt besproken op welke wijze de EU van plan is om de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk in te gaan op het punt van Europese IE-rechten.

 

Eén van de meest opvallende punten in die ‘position paper’ is het uitgangspunt van de Europese Commissie, waarin zij stelt dat Europese IE-rechten, die vóór 29 maart 2017 al bestonden, na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU toch in het Verenigd Koninkrijk moeten blijven bestaan, althans als nationaal IE-recht aldaar moeten worden erkend met instandhouding van rechten als ware het een Europees IE-recht. Daarvoor is dan waarschijnlijk wel een aanpassing in de Britse wet- en regelgeving nodig.

 

Voor lopende aanvragen, die vóór 29 maart 2017 werden ingediend, maar die voor die datum nog niet tot registratie hebben geleid, geldt dat niet. Ten aanzien daarvan stelt de Europese Commissie zich op het standpunt, dat een aanvrager van een zodanig Europees IE-recht weliswaar niet meer ‘automatisch’ rechten in het Verenigd Koninkrijk zal krijgen, maar wel de voordelen in het Verenigd Koninkrijk moet blijven houden, zoals het recht van voorrang en senioriteit.

 

Het zal nog wel even duren voordat volledig duidelijk is wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor Europese IE-rechten. Tot die tijd houden wij u door middel van dit soort nieuwitems op de hoogte. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!